Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

“Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of er niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.”

(C.G. Jung)

Werkwijze

De afgelopen jaren heb ik steeds vaker ervaren, nadat ik kinderen in begeleiding heb gehad, één van de ouders in analyse komt. Vaak spiegelt het kind een “probleem” wat bij de ouder(s) speelt. Tijdens het intake-gesprek met de ouder(s) zal er daarom ook worden gekeken of het mogelijk is om met de ouder(s) aan het werk te gaan. Vaak blijkt als bij de ouder(s) aansturende patronen in het bewuste en onbewuste zijn onderzocht en de achterliggende drijfveren helder worden, dat het kind geen of nauwelijks therapie meer nodig heeft. Mocht om welke reden dan ook, het niet mogelijk zijn voor de ouder(s) om zelf in therapie te gaan, of mocht blijken dat alleen het kind therapie nodig heeft, dan zal gestart worden met therapie met het kind.