Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

NOA  is de naam van één van mijn twee ezels, die inmiddels zijn verhuisd naar de Werkplaats Kindergemeenschap (www.wpkeesboeke.nl) in Bilthoven, waar zij dagelijks door kinderen worden verzorgd en geknuffeld.

Ezels zijn, in tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, heel slim. Tevens zijn ezels net als kinderen, aanhankelijk, knuffelig, leergierig, nieuwsgierig, trouw, sober, sterk en voorzichtig.
 Gezien de overeenkomsten met het karakter van ezels, kinderen en de wijze waarop ik therapie geef, vond ik de naam NOA wel zo toepasselijk voor mijn praktijk voor kinder- en jeugdtherapie.

Tevens is Noa een Hebreeuwse naam, afgeleid van een werkwoord dat ‘bewegen, ‘verplaatsen’ en ‘zich verplaatsen’ betekent; dus Noa staat ook voor beweging, onderweg, en activiteit. Tijdens therapie “beweeg” ik een stukje met u mee als u onderweg bent, om steeds meer bewust te worden van wie u in wezen (al) bent!

In 2007 ben ik begonnen onder de naam Noa Kinder- en Jeugdtherapie. Nu, na acht jaar (werk)ervaring, verdere persoonlijke ontwikkeling en verdieping en daardoor verbreding van de therapiemogelijkheden is het tijd voor een nieuwe naam:

NOA PRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE!