Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

„Dromen vallen als noten van de boom des levens, en zijn bijzonder moeilijk te kraken.”

(C.J. Jung)

Betekenis van dromen

Tijdens het analyseren van een droom wordt o.a. gebruik gemaakt van woordassociaties, visualisaties en tekeningen en wordt ook de context van de droom vastgesteld. Een droom kan worden uitgelegd in verband met wat er in de omgeving omgaat van de dromer; beelden die erin verschijnen kunnen reëel worden genomen en hun verhouding tot en mogelijke invloed op de dromer worden dan geanalyseerd. Daarnaast kunnen de droomfiguren (mensen, dieren, voorwerpen) worden opgevat als delen van de dromer.

Dromen kunnen hinderlijk en misleidend zijn omdat wij ze niet begrijpen. De ervaring leert echter dat dromen steeds iets proberen uit te drukken wat het bewuste-ik (nog) niet weet en (nog) niet begrijpt.