Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

„Out of your vulnerabilities will come your strength.”

(S. Freud)

Over Freud

Freud (Sigmund Freud 1856 – 1939), geboren in Freiburg was in eerste instantie neuroloog en wordt gezien als de grondlegger van de psychoanalytische methode. De psychoanalyse kan worden gezien als één van de eerste vormen van de hedendaagse psychotherapie. Hij schreef een groot aantal boeken en werkte veel aan zijn theorieën. Freud kreeg veel kritiek op zijn werk, niet alleen omdat veel mensen zijn theorieën niet aantoonbaar vonden, maar ook omdat hij een grote nadruk legde op seksualiteit. Voor de ontwikkelingspsychologie is zijn vijf-fasen-model van de psychoseksuele ontwikkeling van groot belang geweest.

Freud raakte geïnteresseerd in het onbewuste toen hij in aanraking kwam met hypnose als therapeutische methode. Freud verving hypnose later door de ‘vrije associatie’ methode. Bij vrije associatie vertelt de cliënt alles wat bij hem of haar op komt. Het model van de dynamiek van psychische klachten dat Freud ontwikkelde heeft vrijwel alle vormen van psychotherapie beïnvloed.