Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

„Wie naar buiten kijkt, droomt: wie naar binnen kijkt, wordt wakker.”

(C.G. Jung)

Over Jung

Jung (Carl G. Jung 1875-1961), geboren in Zwitserland, was psychiater en grondlegger van de analytische therapie. Hij werd in eerste instantie gezien als leerling van Freud, maar is uiteindelijk een geheel eigen weg ingegaan. In 1907 heeft er een eerste ontmoeting plaats tussen Freud en Jung. Freud ziet in Jung al gauw zijn ‘kroonprins’, zijn opvolger in de snel groeiende psychoanalytische beweging. Toch volgt er al in 1913 een breuk. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat Freud het driftleven van de mens wil herleiden tot één oerdrift: de seksualiteit. Ondertussen heeft Jung een veel ruimere opvatting van het onbewuste ontwikkeld dan Freud. Allereerst maakt Jung onderscheid tussen het persoonlijk en het collectief onbewuste. Het persoonlijk onbewuste bestaat volgens Jung, uit alle vergeten en verdrongen gebeurtenissen uit iemands individuele leven. In feite is dit het onbewuste volgens Freud. Maar Jung voegt hier nog aan toe dat het ook alles omvat wat wordt waargenomen, maar niet door het bewustzijn wordt beseft en al het toekomstige wat zich in de mens voorbereidt en later in het bewustzijn komt. Jung vult dit aan met het begrip collectief onbewuste dat de gehele mensheid toebehoort. Het collectief onbewust vormt de opslagplaats van ons psychisch erfgoed en de mogelijkheden van de mensheid. De dominante factoren van het collectief onbewuste zijn de archetypen. Aan dit laatste begrip ligt een uiterst belangrijke ontdekking van Jung ten grondslag. Hij ontdekte namelijk dat in de dromen en fantasieën van zijn patiënten dezelfde motieven opdoken als in de sprookjes en mythen van de wereldliteratuur. In zijn theorieën zijn, naast bovenstaande termen, ook Persona, Schaduw en Projectie, Anima en Animus, Introversie en Extraversie, Individuatie en Synchroniciteit, kernbegrippen.

 

Meer over Jung lezen?: www. jvatn.nl / boek Herinneringen, Dromen, Gedachten van C.G. Jung (ISBN: 978 90 6069 806 8) / www.cgjung-vereniging.nl