Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

“De schoen die de één past, knelt bij de ander: er is geen recept voor het leven dat in alle gevallen werkt.”

(C.G. Jung)

Duur van de therapie

Indien u besluit om naar een analytisch therapeut te gaan, voor uzelf, dan wel voor uw kind, zal tijdens het eerste gesprek worden gekeken of analytische therapie past bij uw hulpvraag.

Mocht u besluiten na het eerste gesprek door te gaan, zal de therapie worden afgestemd op een manier die het beste bij u past. De duur van de therapie wordt in overleg met u bepaald en varieert van een paar gesprekken tot enkele jaren. De frequentie is meestal één keer per week.