Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

Jij,
Jij mag zijn wie je bent,
Om te worden wie je bent,
Maar nog niet kunt zijn,
En je mag het worden op jouw manier,
En in jouw Tijd!

(onbekend)

Kinder- en jeugdtherapie

Kinder- en jeugdtherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie voor kinderen en jongeren vanaf 4 tot ca. 18 jaar.
Vanuit verschillende invalshoeken wordt er naar het probleem/klacht van het kind gekeken en wordt er een op het kind afgestemd behandel plan opgesteld.

Kinder- en jeugdtherapie richt zich op het oplossen van belemmeringen en het leren omgaan met in aanleg aanwezige eigenschappen en/of stoornissen, of een combinatie van beide. en helpt het kind om (opnieuw) controle te krijgen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen om zelfstandig en op een gezonde wijze in het leven te staan.

De therapie richt zich in principe enkel en alleen op de klacht van het kind. In het geval dat ouders c.q. omgeving de klacht anders ervaren dan het kind, dan staat de klacht van het kind centraal.