Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

„Dromen vallen als noten van de boom des levens, en zijn bijzonder moeilijk te kraken.”

(C.J. Jung)

Tarief

Voor enkel en alleen een droomanalyse geldt het tarief van € 75,- per uur. Indien de droomanalyse onderdeel is van een therapeutisch traject, kijk dan voor vergoedingen bij analytische therapie.