Iwert 7 8563 AM Wijckel
06 10 599 212

Beroepsvereniging

Om o.a. de kwaliteit van de therapie te waarborgen, ben ik aangesloten bij de Vereniging van integraal therapeuten (vit-therapeuten.nl).

VIT-therapeuten werken vanuit een integrale aanpak. Zij hebben aandacht voor zowel de lichamelijke, emotionele als de spirituele dimensie van de client. De VIT zet als vereniging verschillende instrumenten in om de kwaliteit van de dienstverlening door haar leden te bewaken zoals diploma-eisen, visitatie, na- en bijscholing, deelname aan intervisie en behandeling van klachten conform de Wkkgz.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie (IVAP), sta ik geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Heeft u onvrede of een klacht over de therapeutische begeleiding? Neem dan contact op met de beroepsvereniging (vit-therapeuten.nl). Zij laten dan de klachtenfunctionaris van de SCAG contact met u opnemen.