Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

Beroepsvereniging

Om o.a. de kwaliteit van de therapie te waarborgen, ga ik mij in 2024 aansluiten bij CAT Collectief. Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.

Vanaf 1 januari 2017 ben je als alternatief genezer verplicht aan de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te voldoen. Daarvoor ben ik aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met een klacht en tuchtrecht en een onpartijdige geschillencommissie (GAT – geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).