Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

Dromen zijn meer dan flarden nacht,
en meer dan niemandsland tussen vervreemde werelden.
Dromen worden plots echt,
gaan tot het leven zelf behoren,
en zetten de reis verder weg van platgereden paden.
Dromen dragen het licht van dagen,
die wij nooit vergeten,
en ontlenen, onverwacht,
kleuren aan de oer pracht van de aarde.
Dromen hebben dat onvervreemdbare van een schat,
die niet te verwerken valt
en koesteren ongewild de glans van momenten,
die om eeuwigheid vragen.

(onbekend)