Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

Begeleiding bij echtscheiding

Bent u van plan te gaan scheiden of bent u gescheiden?

Echtscheiding is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis.

Bij mij kunt u terecht voor advies en/of begeleiding op maat in echtscheidingssituaties waarbij kinderen zijn betrokken indien:

 • U zicht wil krijgen op de verschillende mogelijkheden en gevolgen daarvan voor kinderen.
 • U wilt weten als ouders hoe je aan je kind(eren) verteld dat je gaat scheiden.
 • U het lastig vindt om uw gevoelens t.a.v. de ex-partner los te zien van de ouderrol.
 • U het lastig vindt om op een positieve en constructieve manier te communiceren over en naar uw kinderen.
 • U behoefte heeft aan ondersteuning en advies in deze moeilijke fase.
 • U als ouder begeleiding wil bij de verwerking en aanvaarding van de scheiding en het her-inrichten van uw leven.
 • U uw gevoelens van twijfel, angst, schuld, verantwoordelijkheid, boosheid e.d. helder wil krijgen en hanteerbaar wil maken.
 • U wilt weten welke vragen u kunt verwachten van uw kinderen en hoe u daarop kan reageren.
 • U wilt weten hoe u een “vechtscheiding” kan voorkomen.
 • U wilt weten wat de gevolgen van echtscheiding voor kinderen kunnen zijn.
 • Uw kinderen zich afzetten tegen uw nieuwe partner.
 • Uw kinderen partij kiezen voor één van de ouders.
 • Uw kinderen hulp nodig hebben om de scheiding en de gevolgen daarvan te aanvaarden en te verwerken.

 

Voor het bovenstaande of andere vragen, kunt u bij mij terecht. Samen bepalen wij voor wie en op welke manier begeleiding nodig en mogelijk is.

U kunt natuurlijk ook bij mij terecht als u geen kinderen heeft en u begeleiding wil bij de verwerking, aanvaarding en/of het her-inrichten van uw leven na een echtscheiding.