Iwert 7 8563AM Wijckel

06 10 599 212

„Dromen vallen als noten van de boom des levens, en zijn bijzonder moeilijk te kraken.”

(C.J. Jung)

Wat zijn dromen?

Een droom is een verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart tijdens de slaap. Iedereen droom elke nacht. Maar niet iedereen is zich hiervan bewust en/of kan zijn/haar droom herinneren de volgende dag. Dromen bevatten onze diepste ziele-roerselen en bieden een rijke wereld vol symboliek.

In de laatste decennia is men zich steeds bewuster geworden van de symbolische betekenis van dromen. De Zwitserse psychiater en grondlegger van de Analytische therapie, Prof. Dr. C.G. Jung hechtte veel waarde aan dromen en werkte in zijn leven met talloze dromen van zowel zichzelf als van zijn cliënten. In de ontwikkeling van zijn denkbeelden, zijn zijn ervaringen in het werken met dromen, heel belangrijk geweest. In tegenstelling tot Sigmund Freud (1856-1939), die, naar hij meent, dromen alleen als iets oorzakelijks ziet, spreekt Jung over dromen als psychische producten die hetzij als causaal, hetzij als zinrijk (doelgericht) geïnterpreteerd kunnen worden.

Het droomproces is onbewust doelgericht en kan verbonden zijn met de impressies van de dag, met een conflict tussen het bewustzijn en het onbewuste, met een verandering van de bewuste instelling en met mythische en historische voorstellingen.